оспорить решение суда об дополнительной оплате на лечение

Answered
1
1

Здравствуйте! Суд вынес решение об оплате алиментов. Официально не работаю но алименты своевременно оплачиваю. Дополнительно суд назначил выплачивать еще энную сумму на лекарства для лечения ребенка. Ребенок слава Богу жив и здоров. Могу ли я оспорить эту сумму о доплате на лекарства? Решение было 16.11.2017. И как написать это обжалование (образец) Спасибо!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

Добрый день.

Без изучения документов, — сложно что-то посоветовать.

По общему правилу, — судебные решения первой инстанции, — обжалуются в апелляционной инстанции. Решение о взыскании дополнительных расходов на ребенка, — не исключение из этого правила.

Не существует «образца», который вполне бы подошел ко всем разнообразным случаям: в каждом деле свои обстоятельства и исходя из таких обстоятельств суд выносил решение.

Таким образом, — «общим» в апелляционных жалобах на решения судов, — может быть только форма. Требования к форме апелляционной жалобы, — смотрите  в статье 356 Гражданского процессуального кодекса Украины:

1. Апеляційна скарга подається у письмовій формі.

2. В апеляційній скарзі мають бути зазначені:

1) найменування суду, до якого подається скарга;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб — громадян України, номери засобів зв’язку та електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);

4) рішення або ухвала, що оскаржуються;

5) в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин тощо);

6) нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;

7) клопотання особи, яка подала скаргу;

8) дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується;

9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

3. Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої особи.

4. До апеляційної скарги додаються:

1) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо апеляційна скарга подана представником і ці документи раніше не подавалися;

2) копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості учасників справи;

3) документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону;

4) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції (за наявності).

5. Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.

 

Платные услуги и юридические консультации можно заказать по телефонам:

+38 (044) 221-71-44

+38 (068) 869-71-20

+38 (095) 154-96-68

Viber +38 (095) 154-96-68

WhatsApp +38 (095) 154-96-68

Другие наши контакты см. по ссылке https://www.advokatservice.kiev.ua/contact/

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer
Post as a guest by filling out the fields below or if you already have an account.
Name*
E-mail*
Website
Капча